Individuali psichoterapija

Įgauk drąsos pilniau, tikriau ir sąmoningiau gyventi savo paties Gyvenimą.

"Vienintelė kelionė yra kelionė savo vidun",- rašė Rainer M. Rilke. Individuali psichoterapija ir yra tokia kelionė, į kurią leidžiatės kartu su savo psichoterapeutu.
Psichoterapijos metu tyrinėsime jūsų dabartinio gyvenimo ir praeities patirtis, vidinius ir išorinius konfliktus, ieškosime, kokią prasmę ir reikšmę jūsų gyvenime turi patiriami sunkumai, simptomai, elgesys ar įvykiai. Analizuosime nuslopintus ar neįsisąmonintus jausmus, siekius, troškimus, baimes, lūkesčius. Ieškosime jūsų stiprybės ir vidinių resursų, kurie padėtų pilniau realizuoti save ir atskleisti Savastį.

Individuali psichoterapija taikoma:
- išgyvenant įvairius neurotinius simptomus ir sutrikimus: nerimą, nuotaikos sutrikimus, baimes, įvairius skausmus, esant perdėtam jautrumui;
- esant nepasitikėjimui savimi, žemai savivertei, pasimetimui;
- patiriant stiprių emocijų, pvz. pykčio protrūkius,
- patiriant sunkumus ir konfliktus tarpasmeniniuose santykiuose,
- esant sunkumams užmegzti ir išlaikyti artimus santykius;
- užsitęsus gedėjimui po netekties, išgyvenant potrauminį stresą,
- siekiant geriau save pažinti, labiau suprasti, gyventi pilniau, visavertiškiau, atrasti save.

Dažniausiai konsultacijos vyksta 1 kartą per savaitę, konsultacijos trukmė 50 min. Esant poreikiui ar būtinybei, konsultacijos gali vykti ir dažniau.

Nėra iš anksto nustatyto ir visiems vienodai tinkamo konsultacijų skaičiaus. Psichoterapijos trukmė kiekvienu konkrečiu atveju skirtinga - ji priklausys patiriamų sunkumų, Jūsų poreikių, numatytų tikslų ir konkretaus žmogaus ypatumų. Kai kuriais atvejais gali pakakti kelių susitikimų su psichologu ar trumpalaikės psichoterapijos (iki 10-15 susitikimų). Kai kada, kai sunkumai labiau įsisenėję, ilgalaikė psichoterapija gali tęstis keletą metų.

Išgyvenantiems potrauminio streso sutrikimą, taikau trumpalaikę (16 susitikimų) eklektinę potrauminio streso terapiją (BEPP).

Savęs pažinimas ir Savasties atskleidimas – tai viso Gyvenimo kelionė, kuri neapsiriboja psichoterapeuto kabinetu ir jame nesibaigia. Čia tik įgausite drąsos pilniau, tikriau ir sąmoningiau gyventi savo paties Gyvenimą.

Ką dar turėtumėte žinoti?

MentalPress

MentalPress